Verantwoording

De tekst van deze pagina's is, met toestemming van de auteur, overgenomen uit de volgende brochure (te bestellen bij de Stichting Draailier en Doedelzak):

DRAAILIER EN DOEDELZAK.

INSTRUMENTEN OP DE DREMPEL VAN DE 21e EEUW.

ddlogo.gif (1681 bytes)René Meeuws, Nijmegen, 1996

Een uitgave van Stichting Draailier en Doedelzak,
met medewerking van Jeroen de Groot, Piet Pollack, Gaby Schreiner en Martin Swart.

Kontakt:
Stichting Draailier en Doedelzak
Van Heutszstraat 26
6521 CW Nijmegen
Tel. 024 - 322 12 51
Fax 024 - 328 14 55

Copyright Stichting Draailier en Doedelzak en de auteur.
Iedere vorm van vermenigvuldiging van deze brochure of delen daarvan zonder toestemming is verboden.

VOORAF

Deze pagina's bevatten informatie die van nut kan zijn voor mensen die zich interesseren voor draailier en/of doedelzak en voor de muziek die op deze instrumenten gemaakt wordt. In de praktijk blijkt het voor een nieuweling in deze materie niet zo eenvoudig om iets te weten te komen over de geschiedenis van deze instrumenten of om precies die muziek op geluidsdrager te vinden die men in gedachten heeft.

Op de volgende pagina's vindt men dan ook allereerst een zeer beknopte historie van beide instrumenten. Omdat de stichting Draailier en Doedelzak zich bezig houdt met instrumenttypes uit kontinentaal West-Europa, richt de aandacht zich voornamelijk op deze regio, waarbij het onvermijdelijk is (zoals uit het navolgende zal blijken) dat enig accent is komen te liggen op Centraal-Frankrijk. Tevergeefs zal men dan ook zoeken naar specifieke informatie over de belangrijke rol van de doedelzak in delen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland of naar gegevens over de rijke traditie van doedelzak en draailier in Oost-Europa.

Mensen die daarnaar op zoek zijn, hebben mogelijk baat bij de tweede helft van deze brochure, waar enige belangrijke boeken over draailier en doedelzak vermeld staan, als ook relevante geluidsdragers worden opgesomd. Ook hier is het ondoenlijk in het kader van een brochure als deze om uitputtende te werk te gaan. De bedoeling is slechts om geďnteresseerden op een spoor te zetten, zodat ze zelf verder op onderzoek uit kunnen!